Pensionärer tar strid mot försäljning av Folkets hus i Svedala

Publicera avhandling

Senast ändrad: 16 maj 2019

Avhandlingar registreras i SLUpub med fulltext för öppet tillgängliggörande i Epsilon. På den här sidan hittar du ytterligare information om publiceringsprocessen.

Publicera doktorsavhandling/licentiatavhandling vid SLU

 • Du som är författare har ansvar för att formatera din avhandling, ordna med tryckning samt att senast tre veckor före disputation (på spikdagen) registrera avhandlingen i SLUpub med en fil för öppet tillgängliggörande i Epsilon.
 • Det är obligatoriskt att använda SLU-bibliotekets dokumentmall för doktorsavhandling och frivilligt för licentiatavhandling.
 • Alla doktorsavhandlingar, inklusive gemensamma och dubbla, ska ingå i serien Acta Universitatis agriculturae Sueciae. Seriens ISSN är 1652-6880. Licentiatavhandlingarna publiceras inte i Acta-serien. Det finns heller inte någon SLU-gemensam serie för licentiatavhandlingar även om vissa institutioner har inrättat sådana eller publicerar dem i sin rapportserie. Kontrollera med din institution vad som gäller.
 • Alla doktors- och licentiatavhandlingar ska ha två unika 1 24 GMP ACME 1970 Dodge Challenger R T Hemi 426 Ltd. Ed. 300 In Stock: ett till den tryckta versionen och ett till den elektroniska versionen, samt ett delnummer i Acta-serien för doktorsavhandlingar som skickas tillsammans med ISBN-numret.
 • Din doktorsavhandling ska vara färdigtryckt senast tre veckor innan disputationen (på spikdagen). Du ansvarar för att rätt antal tryckta exemplar av din avhandling skickas till SLU-biblioteket och registrator. Antalet varierar beroende på fakultet, se nedan.

Utforma din avhandling

Utformning av doktorsavhandling

Doktorsavhandlingar ska ingå i serien Acta Universitatis agriculturae Sueciae och utformningen av din doktorsavhandling ska följa SLU:s dokumentmall

Omslag till avhandlingar produceras av SLU:s reproavdelningar/tryckeri. Din uppgift, när det gäller omslaget, är att förse tryckeriet med material till baksidestexten samt i förekommande fall en illustration till framsidan.

Baksidestexten

Tonårspojkar rånades på mobilerna av okända förövare

Illustration på framsidan

Omslagets framsida kan utformas antingen så att det saknar illustration eller så att det förses med en liten illustration. Rådgör med tryckeriet om hur stor illustrationen ska vara.

Om du väljer en bild, som det finns upphovsrättsliga restriktioner för, måste du få tillstånd att använda bilden innan avhandlingen kan tryckas. Vi rekommenderar ett skriftligt tillstånd. Tänk på att det kan ta tid att få ett sådant.

Jan Guillous romanserie "Det stora århundradet" blir en tv-serie. Enligt Variety har…

 • Om illustrationen är en färg- eller gråskalebild, skicka originalbilden om den inte behöver justeras.
 • Om du behöver bearbeta bilden, börja med att spara den i tiff-format (.tif) och skicka den som tiff efter bearbetningen.
 • Om du använder svartvit digital grafik eller skannad text, väj upplösningen 600 dpi. Se till att illustrationen sparas i bitmapläge, inte i gråskaleläge. 
 • Om illustrationen skapades som eps-fil, leverera den som en sådan.

Artiklar i sammanläggningsavhandling

 • De publicerade artiklarna skickas som förlagens pdf-filer.
 • Läs i förlagens kontrakt om du har tillstånd att trycka publicerade artiklar i din avhandling. Kontakta biblioteket om du är osäker.
 • Manus kan snyggas till med hjälp av mallen SLU_Article, som finns i paketet med dokumentmallar.

Utformning av gemensam avhandling

 • Gemensamma och dubbla avhandlingar ska publiceras i SLU:s avhandlingsserie Acta Universitatis Agriculturae Sueciae.
 • Omslaget kan vid behov anpassas till partneruniversitetets mall men följande uppgifter måste finnas:
  • SLU:s logga och Acta-seriens namn på omslaget.
  • Löpnumret och Acta-seriens ISSN på omslaget.
  • Det ska tydligt anges på omslaget eller på någon av inledningssidorna att avhandlingen är ett resultat av en gemensam examen, samt vilka universitet som är involverade. Om avhandlingen publiceras utanför SLU ska publiceringsort tydligt anges.

Utformning av licentiatavhandling

Du kan använda SLU:s dokumentmall för licentiatavhandlingar för utformning men det är inte obligatoriskt eftersom din institution eller fakultet kan ha andra riktlinjer. För utformning av titelsida och omslag följer du de riktlinjer som gäller om din licentiatavhandling ingår i en särskild serie. I annat fall kan du använda dokumentmallens titelsida som grundmall.

Tryck din avhandling

Kontakta tryckeriet i god tid!

Din avhandling ska vara färdigtryckt senast tre veckor innan disputationen (på spikdagen).

Att tänka på inför kontakt med tryckeriet:

 • Du skickar in din avhandling i pdf-format, med kappan och varje artikel i en separat fil. Om avhandlingen ingår i Acta-serien ska den vara namngiven med löpnummer (t.ex. 201443).
 • När du lämnat in delarbeten, särtryck etc. sammanställer tryckeriet en komplett tryckfil. Från denna tryckfil får du sedan ett provtryck (ej korrektur) som du godkänner innan slutlig tryckning.
 • Om du får problem med infogning av t.ex. tabeller och diagram i filen, eller vid konvertering av filformat ska du kontakta institutionens IT-samordnare. För hjälp med inscanning av foton/figurer etc. kontakta reproavdelningen på respektive ort under arbetets gång och före uppladdning av pdf i Epsilon.
 • Det är mycket viktigt att tryckeriet får veta hur du kan kontaktas om eventuella problem uppstår under arbetet med tryckfilen.
 • Kom ihåg att beställa cirka 12 extra exemplar av avhandlingen för pliktleverans (7 st) och SLU-biblioteket/registrator (ca 5 st).
 • Tryckeriet ansvarar för att skicka pliktexemplaren.
 • Du som doktorand/författare ansvarar för att rätt antal tryckta exemplar av din avhandling skickas till SLU-biblioteket och registrator. Antalet varierar beroende på fakultet.

Vilka delar av avhandlingen ska registreras och publiceras?

 • För sammanläggningsavhandlingar ska sammanfattningen (kappan) alltid publiceras, eftersom det är du som författare som har fullständig upphovsrätt till denna. Artiklar som ingår i avhandlingen kan också publiceras men då måste tillstånd vanligen sökas från förlaget/tidskriften där artikeln publicerats. Vid kommunikation med förlaget/tidskriften kan 1 43 BRR Feeling43 OC Open Close FERRARI 550GT Maranello röd n MR AMR - Stunning användas för att söka tillstånd för att inkludera publicerade artiklar i den elektroniska versionen.
 • Artiklar med status submitted eller unpublished ska inte publiceras i Epsilonversionen av avhandlingen för att inte försvåra framtida publicering i tidskrift.
 • För monografiavhandlingar ska hela avhandlingen publiceras. Om du också publicerar avhandlingen hos ett kommersiellt förlag måste du se till att förlaget medger publicering även i Epsilon.
Nathalie Kallus resonerar kring situationen efter – och före – mordet på Ystadsgatan.

Tryckta exemplar som ska skickas till biblioteket och registrator

 • För dig vid NJ-fakulteten: du ansvarar för att det senast på spikdagen finns 3 exemplar av din avhandling (inklusive spikblad) på SLU-biblioteket i Uppsala och 1 exemplar hos Registrator, Box 7070, 750 07 Uppsala.
 • För dig vid VH-fakulteten: du ansvarar för att det senast på spikdagen finns 4 exemplar av din avhandling (inklusive spikblad) på SLU-biblioteket i Uppsala och 1 exemplar hos Registrator, Box 7070, 750 07 Uppsala.
 • För dig vid S-fakulteten: du ansvarar för att det senast på spikdagen finns 4 exemplar av din avhandling (inklusive spikblad) på SLU-biblioteket vid den ort där disputationen sker och 2 exemplar hos Registrator, SLU, 901 83 Umeå, varav ett exemplar ska ha hål samt inkludera spikbladet.
 • För dig vid LTV-fakulteten: Repro Alnarp sköter detta och skickar tryckta exemplar till biblioteket och registrator.
Sidansvarig: bib-webbredaktionen@slu.se