32- HASEGAWA-1 WARHAWK ST29-P-40E 523afgvcb81996-modeller och satser

Skåne behöver se och utnyttja möjligheterna.
11 november 2019 17:18
Omdömeslösa advokater hänger på krogen med grova brottslingar.
Så talar realisten Hultqvist.
Paulina Hersler kan få spela EM-kval i Malmö – och OS i sommar
Skåne behöver se och utnyttja möjligheterna.

Polisen kommer därmed att "kunna ta mer krafttag", enligt Carina Persson.

Föräldrar behövs

Välkommen

Ett gott samarbete mellan hemmet och skolan eller dagis är det vi verkar för. Tillsammans kan vi vuxna medverka till en inlärningsmiljö som är trygg och inspirerande.

"Sköt dig själv, och skit i andra" Om oss
Pressmeddelande Hitec HS-5805MG Mega Metal Gear Servo HS5805MG HS5805 MG (4)

Insändare: En avgiftsfri skola garanterar likvärdighet. Varje barn har rätt till en avgiftsfri grundläggande utbildning. Det fastställde riksdagens biträdande justitieombudsman nyligen i tre avgöranden av klagomål som lämnats in av föräldrar gällande avgiftsbelagda verksamheter i skolan. Budskapet är entydigt, alla elever har rätt att delta i undervisningen utan tilläggsavgifter. Extra...

Pressmeddelande

24.12 En nykter jul för barnens skull

Kampanjen En nykter jul för barnens skull 2019: När föräldrarna använder rusmedel ökar risken för kränkande behandling av barnet När föräldrar använder mycket rusmedel, oftast alkohol, äventyras barnet balanserade uppväxt och utveckling. Rusmedel stjäl föräldrarnas uppmärksamhet från vården av barnet och påverkar negativt den tidiga växelverkan och anknytningen mellan föräldrarna...

HASEGAWA-1 32- ST29-P-40E WARHAWK

Projektet Varje förälder

Hem och Skolas projekt i Österbotten

”Folkomröstningar är ett trubbigt demokratiinstrument.” Varje förälder